Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Gozdna učna pot Loka - Loka pri Zidanem mostu

 

Dolžina: 3,5 km

Trajanje: 3 h

Težavnost: Srednje zahtevna

Informacije: vodenje: Aleš Šeško (07 81 41 812, 041 657 556), Zavod za gozdove RS - KE Sevnica (07 81 41 501, 041 657 556) 

 

 

 

Opis etape

 

Gozdna pot Loka je enosmerna edukativna pot, dolga 3,5 kilometrov. Za sprehod po njej potrebujemo s povratkom in postanki ob točkah približno tri ure. Število vsebinskih točk je 6. Pot je opremljena s pojasnjevalnimi tablami. Ob poti lahko, razen spoznavanja drevesnih vrst in načinov gospodarjenja z gozdom, spoznavamo tudi dele kulturne dediščine – mlini na vodni pogon. Gozdna pot Loka ima začetek v Loki pri Zidanem Mostu in vodi proti gozdnim strminam, ki se dvigajo nad krajem. Ob potoku je star mlin, kjer popotnik spozna pomen rabe vode in njene energije. Nadaljevanje poti popelje v gozd, kjer pri debelem hrastu pohodnik spozna razvoj drevesa in sestavo gozda, različne drevesne vrste in pestrost podrasti. Pri lovskem domu spoznavamo svet divjadi, zajedavce dreves podlubnike in bukov gozd. Obiskovalec gozdne poti se bo na gozdni poti naučil prepoznavanja drevesnih vrst preko razločevanja listov dreves na poti, spoznaval pa bo tudi posebnosti gozda in njegovo identiteto.

Gozd predstavlja pomemben del našega okolja. Njegov obstoj je odvisen od našega odnosa do njega in našega razumevanja njegove pomembnosti. Človek je vedno bival v sožitju z gozdom, ki je v začetku evolucije človeku predstavljal varno okolje, kasneje prostor, ki je bil s svojimi prebivalci in rastjem pomemben za prehrano, danes pa cenimo gozd predvsem zaradi njegove ekološke funkcije ter kot obnovljiv vir energije in surovin. Izkoriščanje gozda mora biti trajnostno in racionalno naravnano. Osnova za takšno ravnanje z gozdom je ZNANJE in gozdne poti s svojo vzgojno ter izobraževalno vlogo služijo temu namenu.

 

 

Geografski napotek

 

Gozdna pot Loka je enosmerna pot in se začne v samem kraju Loka, ki je prva točka gozdne poti. S trga, ki predstavlja dušo kraja, nas pot vodi proti gozdnatim strminam, ki se dvigajo nad krajem. Ob zadnjih hišah se ob potoku nahaja star mlin, ki je druga točka gozdne poti. Vodni vir energije je bil vseskozi pomembna gospodarska dejavnost. Nekdaj številni mlini so sedaj redkost, energijo vode v energetske namene pa danes uporablja hidroelektrarna na Savi v bližini Loke, v Vrhovem.

 

Preko travnika pot preide v gozd. Na tretji informativni točki, pri debelem hrastu, spoznavamo sestav in razvoj drevesa in gozda. Drevo in gozd sta živa in podobno kot človek prehaja skozi različna starostna obdobja. Pot se nadaljuje ob spoznavanju različnih drevesnih vrst in pestre podrasti. Na posamezne primerke nas opozarjajo lesene tablice z imeni le teh.

 

Sprehodimo se do lovske koče, četrte točke gozdne poti, kjer bomo spoznavali živalski svet okoliških gozdov. Pot se nadaljuje do vasi Radež in spominskega obeležja nad vasjo, kjer nas peta točka pouči o podlubnikih - smreki nevarnih žužkih. Pot se nadaljuje v ohranjen podgorski bukov gozd, kjer spoznamo zakonitosti naravnega pomlajevanja gozda. To je sicer šesta in zadnja točka Gozdne učne poti Loka, lahko pa nadaljujemo po rekreativno-planinski poti do botaničnega naravnega spomenika na Sv. Lovrencu (rastišče Clusijevega svišča), od koder vodi pot na Veliko Kozje ali na Lisco.

 

Po prehojeni gozdni poti Loka, si lahko privoščite kosilo v eni izmed lokalnih gostiln ali turističnih kmetij. V okrepčevalnici Nunčič na Okroglicah vam nudijo kvalitetno in nagrajeno domače vino, postrvi na žaru ter jedi iz mednarodnih kuhinj ter možnost ribolova in ponija za otroke. Na Turistični kmetiji Kranjc-Pavlič na Okroglicah vam poleg pestre izbire domače hrane in raznovrstnih domačih sladkovodnih rib nudijo še možnost prostora za piknik, bazen za plavanje, ribolov in čolnarjenje, za otroke pa različne animacije in igrala. Na Turistični kmetiji Močivnik na Okroglicah pa vam bodo postregli s slovenskimi dobrotami (koline, suhomesni izdelki, domači kruh, potice,..) in posebnimi pojedinami ob različnih praznovanjih (pust, kresovanje, martinovanje, silvestrovanje).

 

 

Dodatne informacije: Turistično informacijska pisarna Sevnica 07/ 81-65-462.

 

 

Po pohodu si lahko privoščite kosilo v eni od lokalnih gostiln ali turistični kmetiji, ali degustacije vin v zidanici.

 

 

 

Opisna tabla

slovensko1 , slovensko2 

 

Zgibanka 

slovensko

 

Povezave 

http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote/brezice/gozdne-ucne-poti/index.html#c956  

 

 

 

Bukev na Velikem Kozju

Alpski kozliček Brzice na Žirovniškem potoku  Gams  Clusijev svišč na Lovrencu  
Goban Knežja mušnica Navadni Jetrnik in Tevje Mlin 5

Opojna zlatica