Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Kulturna kolesnica

 

Dolžina: 97,7 km

Trajanje: 4 - 245 h

Težavnost: 4 / 4

Avtor poti: mag. Boris Papac

 

Kulturna kolesnica poteka pretežno po ravnini, prečiti moramo le Krško gričevje. Celotna kolesnica poteka po asfaltu, le od nekdanjega samostana v Kostanjevici je 1,3 km makadama. Če se vrnemo v Kostanjevico, se mu lahko izognemo. Pri mostu na otok zavijemo desno čez krajši mostiček in pri osnovni šoli nadaljujemo levo vzdolž Krke. Najstrmejši vzpon je na grad Brestanica. Dolg je 0,8 km in ima povprečni naklon 10 %. V dolino Save vodi strm spust v dolžini 0,6 km in s povprečnim naklonom -12 %. Pri impolškem dvorcu se začne enakomeren vzpon skozi gozd do vasi Studenec. Dolg je 5 km in ima povprečni naklon 5 %. Ko prikolesarimo iz gozda, je še 1 km rahlega klanca. Na južni strani Krškega gričevja je 4 km dolg spust s povprečnim naklonom -4 %. Nad vasjo Raka je 0,5 km dolg odsek z naklonom -8 %. Od Kostanjevice vodi valovita cesta ob reki Krki. Od Šutne je še krajši klanec. Ob Krki se vrnemo v Brežice.

 

Kulturna kolesnica povezuje kolesarjenje z ogledi kulturnih objektov. Začnemo jo lahko kjer koli in prevozimo v enem dnevu ali pa v več delih. Kolesar si na poti lahko ogleda gradove z muzejskimi zbirkami, galerije, trge, knjižnico in staro domačijo. Celotna pot je nekoliko krajša od 100 km in povezuje Brežice, Artiče, Krško, Brestanico, Sevnico, Rako in Kostanjevico na Krki.

 

Artiče sodijo med najbolj urejene vasi v Sloveniji. Pestra kulturna dejavnost društev bogati domačine in obiskovalce številnih prireditev. Na 200 let stari Banovi domačiji se lahko miselno preselimo v čas naših dedov in babic. Sprehodimo se med gospodarskimi poslopji ter si ogledamo domačijo, stara kmečka orodja in sadjarsko muzejsko zbirko. V Krškem se lahko sprehodimo po parku zaslužnih občanov in si ogledamo Hočevarjev mavzolej. Čez cesto je gasilski dom z edinstvenim stolpom v tem delu Evrope. Ob parku je v Valvasorjevi knjižnici v izvirnem okolju nekdanje samostanske stavbe kapucinska knjižnica, ena redkih, ki je skozi tri stoletja ostala v istem prostoru in z istim pohištvom. Hrani preko 1300 knjig nabožne literature s frančiškansko vezavo. Najstarejša je iz leta 1502. Na Hočevarjevem trgu je v nekdanji baročni cerkvi sv. Duha galerija.

 

Nad izlivom potoka Brestanica v Savo stoji na vzpetini grad Rajhenburg. V listinah se omenja že davnega leta 895 in je najstarejši izpričan srednjeveški grad na Slovenskem. V njem je danes muzej z zbirkami o izgnancih, političnih zapornikih, menihih trapistih in zgodovini gradu. Na ogled so tudi freske iz 16. stoletja. V kleti pa je galerija vin vinorodne dežele Posavje. V Brestanici, preden zavijemo levo proti gradu, je nasproti bencinske črpalke na vzpeti vredna ogleda mogočna bazilika Marije Lurške.

 

Nad starim mestnim jedrom bdi sevniški grad. Krasijo ga dobro ohranjena grajska arhitektura, poznobaročne freske s tematiko štirih letnih časov, muzejske zbirke in stalne razstave. Pod gradom je lutrovska klet, ki sodi med najlepše renesančne umetnostne spomenike pri nas. Vredno sprehoda je tudi staro mestno jedro pod gradom.

 

Raka je gručasto naselje na Krškem gričevju. Poseben pečat ji daje baročna cerkev sv. Lovrenca in prostoren trg s hišami nekdanjih premožnih vaščanov.

 

Kostanjevica na Krki je eno najstarejših in najmanjših slovenskih mest s slikovito lego starega mestnega jedra na otoku, ki ga je skozi stoletja izoblikovala reka Krka. Mesto v zavetju Gorjancev in objemu Krke je prepoznavno in pomembno kulturno središče. V nekdanjem cistercijanskem samostanu z mogočnim arkadnim dvoriščem ima sedež Galerija Božidarja Jakca, ki na stalnih razstavah predstavlja likovna dela Božidarja Jakca, Toneta Kralja, Franceta Kralja, Franceta Goršeta, Jožeta Gorjupa, Zorana Didka, Bogdana Borčića, Pletersko zbirko starih mojstrov. Posebnost je tudi postimpresionistična zbirka likovnih del  domačih in tujih avtorjev v Gorjupovi galeriji v osnovni šoli. Kostanjevici na Krki dajejo poseben pečat lesene skulpture nastale na mednarodnih simpozijih Forma viva.

 

Posavski muzej Brežice domuje v mogočnem renesančnem gradu. Na ogled je bogata arheološka, etnološka in zgodovinska dediščina Posavja. V brežiškem gradu izstopajo največja baročno poslikana dvorana v Sloveniji, poslikano stopnišče in kapela.

 

(Vir: Turistično-kolesarski vodnik: Posavje, Dolenjska, Kozjansko: Neodkrita turistična destinacija, Boris Papac, 2008)

Za možnost vodenja po kolesarskih poteh ali nakup Turistično-kolesarskega vodnika Borisa Papaca v tiskani obliki kontaktirajte TA Doživljaj. 

 

 

Kulturna kolesnica